Патронатна сім’я: нова форма виховання

В Україні впроваджена нова форма сімейного виховання якою передбачено надання комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя.

В Україні впроваджена нова форма сімейного виховання якою передбачено надання комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя.

Що таке патронат?

Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Сім’я патронатного вихователя — це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронатний вихователь — це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Хто може стати патронатним вихователем?

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Патронатним вихователем не може бути особа, зазначена в статті 212 Сімейного кодексу України.

Обов’язки патронатного вихователя:

 • забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
 • створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;
 • співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;
 • забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;
 • сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною

Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць — 8 810 грн. (оплата здійснюється за кожен відпрацьований день).

На дітей влаштованих в сім’ю виплачується допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя для дітей віком до 6 років — 2 984 грн., для дітей віком від 6 до 18 років — 3 720 грн.

Кандидат у патронатні вихователі подає до районного центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання такі документи:

 1. заяву;
 2. копії свого паспорта громадянина України;
 3. копію трудової книжки (за наявності);
 4. висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб які проживають разом з ним, складені за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
 5. довідки про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
 6. документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 7. письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

За детальною інформацією звертайтеся до відділу «Служба у справах дітей»:

Адреса: вул. Чернишевська, 55,  м. Харків, 61002
телефон: +38(057) 700-56-59
E- mail: ussd@citynet.kharkov.ua

та до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

http://dovira.kh.ua/

м. Харків, майдан Свободи 5, Держпром, 6 під’їзд, 6 поверх

Посилання на законодавство

Сімейний Кодекс України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page5

Постанова Кабінету міністрів України від 16.03.2017 №148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF

Указ Президента України  від 12 січня 2018 року, № 5/2018 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2018,

Источники: http://city-adm.lviv.ua/lmr/patronatna-simia

http://www.city.kharkov.ua/uk/gorodskaya-vlast/ispolnitelnyie-organyi/departamentyi/departament-sluzhb-u-sprvax-dtej.html